tuotteen nimi

Valmis­tamiemme tuot­tei­den hävikki­ma­te­ri­aali kier­rätetään mah­dol­lisim­man hyvin. Kaikkein pien­im­mät palatkin, joi­ta ei enää voi käyt­tää valmis­tuk­ses­sa, lahjoite­taan päiväkodeille askartelukäyt­töön. Hyö­dyn­nämme myös tavaran­toimit­ta­jien pahvilaatikot.

Hyvä esimerk­ki kat­tavas­ta kier­rä­tyspros­es­sis­tamme on Posti­pus­si. Sel­l­ainen syn­tyy, kun ompelemme kestävien kankaiden jään­nös­palat ja lähetys­lis­tataskun samalle kankaalle. Posti­pussin käyt­töä rajoit­taa vain mieliku­vi­tus. Se taipuu niin kul­je­tus­pus­sukak­si kuin säi­ly­tys- tai roskapussiksikin.

Kan­gastilkut hyö­dyn­nämme brodeer­auk­ses­sa, sil­lä saamme niistä hyvää lis­ta­ma­te­ri­aalia. Sel­l­aisen mate­ri­aalin, jota emme osaa tai halua hyö­dyn­tää, annamme paikallis­ten päiväko­tien pie­nille tuu­naa­jille askartelumateriaaliksi.

Emme siis ole vain min­i­moi­neet mate­ri­aal­i­hävikkiä, olemme elim­i­noi­neet sen kokon­aan. Olemme onnel­lisia, kun hyvä kiertää!