Hygie­nia­pat­jan­suo­jat

Antibak­tee­ri­nen patjan­suoja estää patjan tahraan­tu­mi­sen ja nestei­den imeyty­mi­sen. Se on kestävä, hiosta­ma­ton ja veden­pi­tävä. Monikäyt­töi­nen patjan­suoja ei kahise ja tuntuu miellyt­tä­vältä. Se on helppo puhdis­taa pyyhki­mällä. Palotur­val­li­nen patjan­suoja on home- ja sieni­suo­jattu, ja sitä saa myös mitta­ti­lauk­sena. Patjan­suoja sopii erilais­ten laitos­ten, kuten sairaa­loi­den ja hoiva- ja päivä­ko­tien, lisäksi myös kotikäyt­töön. Patjan­suoja toimii hyvin myös vaihtopäällisenä.