Suomen laitostek­sti­ilit — Tuot­tei­ta tarpeeseen

(MYÖS LASKULLA)

Astu kaup­paan!
A) HOITAJAT, jotka tilaavat asukkaille, B) palvelutalot, C) sairaalat, D) terveyskeskukset, E) jälleenmyyjät:
TILAUKSET HELPOSTI ENTISEEN TAPAAN (entisillä ja sovituilla hinnoilla, paitsi A, joilla verkkokaupan hinnat) E‑maililla: info@suomenlaitostekstiilit.com tai Puh: 040–7778000

Suojattua ja turvallista työtä ja arkea

Suomen Laitostek­sti­ilit kehit­tää ja valmis­taa tur­val­lisia ja käyt­täjäys­täväl­lisiä tuot­tei­ta sairaaloille, hoito- ja hoivakodeille, pelas­tus- ja tur­va-alan ammat­ti­laisille sekä koti­talouk­sille. Tuoteke­hi­tys­tä ohjaa­vat tiukat tur­val­lisu­us­vaa­timuk­set, ja tuot­teis­sa käytetään ain­oas­taan korkealaa­tu­isia materiaaleja.

Lue lisää

Suosituimpia tuotteitamme

Tuoteryhmät

Hygienia

Hygien­iatuot­teemme ovat help­po­hoitoisia ja näp­päriä. Ne ovat pestäviä, mut­ta puhdis­tuk­sesi riit­tää usein pelkkä pyyhkimi­nen, kuten antibak­teer­i­nen Tencel-tyynynpäällinen.

Lue lisää

Suojaus

Suo­java­likoimas­tamme löy­dät suo­jat kaiken ikäisille, kaiken­laisi­in tarpeisi­in. Avul­lamme suo­jaat niin ihmiset kuin esineetkin, kuten haar­avyö pyörä­tuoli­in ja tuoli­in tai palo­suo­jat­tu peitto.

Lue lisää

Turva ja
pelastus

Tur­va- ja pelas­tus­tuot­teis­tamme löy­tyy sopi­va tuote niin vaa­tivi­in pelas­tuste­htävi­in kuin päivit­täiseen käyt­töön laitok­sis­sa ja koti­talouk­sis­sa, kuten pelastuslakanat.

Lue lisää

Asusteet ja
kengät

Asusteil­lamme suo­jaat itsesi tai työn­tek­i­jäsi päästä varpaisi­in, kuten Ten­cel-essul­la suo­jaat vaat­teesi roiskeil­ta ja lial­ta tai liukueste­tossuil­la askelt­a­mi­nen on vakaata.

Lue lisää

Materiaalit ja erikoiserät

Käyt­tämiämme mate­ri­aale­ja voi tila­ta metri­tavarana. Lisäk­si teemme mit­tati­laustyönä mate­ri­aaleis­tamme erikois­er­iä, kuten patjo­ja, pat­jan­suo­jia ja erikoistuotteita.

Lue lisää

Hyvä tietää

Materiaalihävikki on pienin mahdollinen

Valmis­tamiemme tuot­tei­den hävikki­ma­te­ri­aali kier­rätetään mah­dol­lisim­man hyvin. Kaikkein pien­im­mät palatkin, joi­ta ei enää voi käyt­tää valmis­tuk­ses­sa, lahjoite­taan päiväkodeille askartelukäyt­töön. […]